Protokol za obvladovanje širjenja okužbe s SARS-CoV-2 na delovnih mestih v času razglašene epidemije

Spoštovani delodajalci, posredujemo napotke ministra za delo glede določanja visoko tveganih stikov:

Protokol za obvladovanje širjenja okužbe s SARS-CoV-2 na delovnih mestih v času razglašene epidemije št. 181-15/20202809, z dne 11. 11. 2020

Ministrstvo za zdravje je 23. 10. 2020 zaradi velikega števila okuženih in spremenjenega načina dela epidemiološke službe, ki kontaktira neposredno samo okužene z virusom SARS-CoV-2, objavilo Protokol za obvladovanje širjenja okužbe s SARS-CoV-2 na delovnih mestih v času razglašene epidemije  (št. 181-15/2020/2565), s katerim je v sodelovanje pri obravnavi visoko tveganih stikov, vključilo specialiste medicine dela, prometa in športa.

Kljub sprejetim ukrepom nam epidemije še ni uspelo zajeziti v takšni meri, da bi odpadla skrb glede preobremenitve zdravstvenega sistema. Nadaljnje širjenje okužbe z virusom SARS-CoV-2 ne bo ohromilo samo zdravstva, ampak tudi večino gospodarskih panog, zato je ključno, da v vseh delovnih organizacijah dosledno spoštujete navodilo, da vsi delavci, ki imajo kakršnekoli bolezenske znake, OSTANEJO DOMA in pokličejo svojega izbranega zdravnika za nadaljnja navodila. Delavec, ki ima potrjeno okužbo z virusom SARS-CoV-2 (s testom ali na podlagi mnenja zdravnika), je o tem takoj dolžan obvestiti delodajalca.

Okuženo osebo kontaktira epidemiološka služba Nacionalnega inštituta za javno zdravje (v nadaljnjem besedilu: NIJZ) in ji poda navodila za ravnanje. S tem navodilom je oseba, okužena z virusom SARS-CoV-2, naprošena, da sama obvesti vse osebe, ki so bile z njo v visoko tveganem stiku in jim posreduje informacijo o karanteni na domu in načinu pridobitve potrdila o karanteni na domu za uveljavljanje nadomestila dohodka, ki je opisan v nadaljevanju.

Delodajalec naj z okuženim delavcem, če je le mogoče, v sodelovanju s specialistom medicine dela in športa, določi visoko tvegane ostale stike znotraj organizacije, kot so opredeljeni v Navodilih osebam, ki so bile izpostavljene okužbi s SARS-CoV-2[1]. Posreduje naj jim tudi navodila NIJZ za karanteno na domu[2]. V kolikor delovni proces omogoča, delodajalec lahko delavca, ki je bil v visoko tveganem stiku, napoti na delo od doma, oziroma organizira delovne procese in prihod na delo ter iz dela tako, da prenos okužbe ni možen. Delavec naj tudi v teh primerih upošteva vsa navodila za karanteno na domu.

Ostali delavci, ki so bili v stiku z okuženo osebo, vendar ne sodijo med visoko tvegane stike, lahko nadaljujejo z delom, če je mogoče dosledno upoštevati vse higienske ukrepe za preprečevanje prenosa virusa v organizaciji (fizično distanco, dosledno nošenje mask, umivanje in razkuževanje rok in delovnih površin, malicanje zunaj skupnih prostorov…). Če je le mogoče, naj se tudi tem delavcem omogoči delo na domu.

Delavec, ki je imel visoko tvegan stik zunaj delovnega mesta (npr. stik z okuženo osebo v istem gospodinjstvu) ali je dobil obvestilo preko aplikacije #OstaniZdrav, obvesti o tem delodajalca, ki določi, ali bo delavec opravljal delo od doma ali na drug varen način, ali pa bo takoj ostal doma v karantenis na domu. Tudi za tega delavca, delodajalec v primeru, da je ostal v karanteni na domu postopa, kot je zapisano v nadaljevanju.

Pridobitev potrdila o karanteni na domu (v nadaljevanju Potrdilo): Pridobitev Potrdila smo poenostavili, da bi v čim večji meri razbremenili tako specialiste medicine dela kot zdravnike v osnovni zdravstveni dejavnosti. Na spletni strani NIJZ in na portalu eUprave je objavljen obrazec [3] za pridobitev potrdila o karanteni na domu, ki ga izpolni zaposleni sam ali s pomočjo delodajalca. Po izpolnitvi obrazca oseba na elektronski naslov dobi Potrdilo, kot dokazilo za uveljavljanje pravice do nadomestila plače ali drugih pravic iz naslova zdravstvenega in socialnega varstva. Ob tem dobi ponovno tudi Navodila o karanteni na domu.

Obrazec je mogoče oddati z uporabo e-identitete ali brez. V primeru oddaje brez uporabe e-identitete posameznik vnese svojo enotno matično številko občana (EMŠO) in davčno številko ter elektronski naslov, na katerega želi prejeti potrdilo o karanteni. V primeru oddaje obrazca z e-identiteto pa bo potrdilo prejel v predal Moja eUprava.

V trenutni epidemiološki situaciji je še toliko bolj pomembno, da delodajalci v sodelovanju s specialisti medicine dela, prometa in športa zagotovite čim večjo varnost zaposlenih z ureditvijo delovnih procesov na način, da je čim manj možnosti za prenos okužbe z virusom SARS-CoV-2.

Z izvajanjem tega protokola, ki poenostavlja administrativne postopke, bomo omogočili, da bodo kljub številnim omejitvam delovni procesi tekli čim bolj nemoteno.

 

Hvala za razumevanje in vaše sodelovanje.

Tomaž GANTAR
MINISTER

 

[1]Navodila osebam, ki so bile izpostavljene okužbi s SARS-CoV-2, NIJZ. https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/sars-cov-2_obvestilo_za_kontakte_23.10.2020_final.pdf

[2] Navodila za karanteno na domu, NIJZ. https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/navodilo_za_karanteno_na_domu.pdf

[3] Obrazec za pridobitev potrdila o karanteni na domu, NIJZ. https://www.nijz.si/sl/nova-ureditev-karanten-na-domu; https://e-uprava.gov.si/podrocja/sociala-zdravje-smrt/zdravje/potrdilo-o-karanteni.html .