NAŠE STORITVE

Kaj potrebujete pri pregledu

Za predhodni oz. obdobni zdravniški pregled

 • Osebni dokument

 • S strani delodajalca izpolnjen obrazec 8,204 (pred zaposlitvijo) oz. 8,205 (obdobni pregled)

 • KARTOTEKO OSEBNEGA ZDRAVNIKA

 • Očala ali leče, v kolikor jih nosite

Za preglede voznikov vseh kategorij

 • VOZNIŠKO DOVOLJENJE, ČE GA PODALJŠUJETE, V KOLIKOR IZPIT DELATE PRVIČ, PA OSEBNI DOKUMENT

 • KARTOTEKO OSEBNEGA ZDRAVNIKA

 • OČALA ALI LEČE, V KOLIKOR JIH NOSITE

Bodite tešči oz. vsaj dve uri pred pregledom ne jejte in ne pijte sladkanih pijač.

 • Predhodni preventivni zdravniški pregledi pred zaposlitvijo
 • Obdobni preventivni zdravniški pregledi že zaposlenih delavcev

PREDHODNI / OBDOBNI ZDRAVNIŠKI PREGLED

ZDRAVNIŠKi PREGLED ZA VOZNIŠKI IZPIT

 • Pregledi kandidatov za voznike motornih vozil vseh kategorij
 • Pregledi kandidatov za voditelje čolnov ter jadralnih padal
 • Obdobni preventivni zdravniški pregledi voznikov amaterjev vseh kategorij
 • Obdobni preventivni zdravniški pregledi poklicnih voznikov vseh kategorij
 • Pooblaščeni smo za opravljanje zdravniških pregledov za ugotavljanje zdravstvene sposobnosti za posest ali nošenje orožja po Pravilniku. Pregled je obvezen za pridobitev dovoljenja za nošenje orožja.

ZDRAVNIŠKI PREGLED ZA POSEST IN NOŠENJE OROŽJA

ZDRAVNIŠKI PREGLED ZA ŠPORTNIKE AMATERJE IN GASILCE

 • Opravljamo preventivne preglede po 5. in 6. členu P R A V I L N I K A o ugotavljanju zdravstvene sposobnosti operativnih gasilcev.
 • V izjavi o varnosti z oceno tveganja delodajalec določi posebne zdravstvene zahteve, ki jih morajo izpolnjevati delavci za določeno delo, v delovnem procesu, ali za uporabo posameznih sredstev za delo, na podlagi strokovne ocene izvajalca medicine dela.

IZDELAVA ZDRAVSTVENE OCENE TVEGANJA

PSIHOLOŠKI PREGLEDI IN MNENJA ZA NAMENE:

 • preventivnih zdravstvenih pregledov za delavce na izpostavljenih in zahtevnih delovnih mestih,
 • ocen vozniških sposobnosti udeležencev v prometu za pridobitev oz. podaljšanje vozniškega dovoljenja,
 • pridobitve licence za posest in nošenje orožja,
 • ugotavljanja sposobnosti operativnih gasilcev po 5. členu
 • Izpolnjevanje obrazca delovne dokumentacije - obrazec DD-1

SODELOVANJE Z IK

EKSPERTIZE ZA POKLICNE AZBESTNE BOLEZNI

 • Izdelava ekpertiz za poklicne azbestne bolezni

Za delodajalce, ki so z ordinacijo HOLMED, d. o. o., sklenili pogodbo o strokovnem sodelovanju, opravljamo naloge pooblaščenega zdravnika v skladu z 20. členom Zakona o varnosti in zdravju pri delu:

 • sodelujemo pri ocenjevanju tveganja na delovnem mestu v delovnem okolju,
 • opravimo ogled delovnih mest,
 • seznanjamo delavce s tveganji, ki so povezana z njihovim delom na delovnem mestu ter opravljamo naloge zdravstvene vzgoje delavcev,
 • ugotavljamo in proučujemo vzroke za nastanek poklicnih bolezni ter bolezni v zvezi z delom,
 • opravljamo preventivne zdravstvene preglede delavcev v skladu s posebnimi predpisi,
 • sodelujemo pri izvajanju zdravstvenega varstva poklicno obolelih delavcev,
 • ugotavljamo vzroke za nastanek delovne invalidnosti ter predlagamo ukrepe za njihovo obvladovanje oziroma preprečevanje, sodelujemo v procesu poklicne rehabilitacije ter svetujemo pri izbiri ustreznega dela,
 • sodelujemo pri izpolnitvi delovne dokumentacije za invalidsko komisijo (IK),
 • delodajalcu predlagamo ukrepe za utrjevanja zdravja delavcev, ki so pri delu izpostavljeni večjim nevarnostim za poškodbe in zdravstvene okvare,
 • delodajalcu svetujemo in predlagamo ukrepe za optimizacijo poteka delovnega procesa,
 • vodimo evidence in zbiramo podatke v skladu s posebnimi predpisi.

STORITVE, KI JIH NUDIMO PODJETJEM

Preiskave

Elektrokardiogram (EKG) je grafični zapis delovanja srčne mišice, ki ga zaznamo z elektrodami s površine telesa. Je hitra, preprosta, neboleča in najpogostejša neinvazivna preiskava. Namen preiskave je odkriti motnje srčnega ritma, ishemične bolezni srca (pomanjkljiva prekrvavljenost srca), nekatere druge bolezni srca, škodljivo delovanje zdravil in drugih učinkovin ter kontrola srčnih vzpodbujevalnikov. Med preiskavo se električni impulzi iz srca ojačijo in zapišejo na tekočem traku papirja. EKG zdravniku omogoči, da analizira srčni center, ki sproži vsak srčni utrip, prevodne poti v srcu ter srčno frekvenco in ritem.

KAKO PREISKAVA POTEKA

Preiskava ne zahteva posebnih priprav. Priporočamo vam, da se umirite in sprostite sicer so v izvidu vidne motnje. EKG je popolnoma neboleča preiskava, pri kateri boste ležali na preiskovalni mizi ali postelji z rahlo dvignjenim vzglavjem. Roke in noge morajo biti iztegnjene ob telesu. Pri tem boste imeli razgaljen prsni koš. Na tem delu vam bomo namestili elektrode, ki so s kablom povezane z aparatom za snemanje EKG-ja. Za snemanje se navadno uporabljajo vakumske elektrode, ki se prisesajo na kožo ali pa elektrode v obliki nalepk. Za boljši stik med elektrodami in kožo na kožo nanesemo kontaktni gel ali razpršilo. Zelo pomembno je, da ste med snemanjem EKG-ja sproščeni, se ne premikate in ne govorite. Preiskava navadno traja do 5 minut, razen v primeru, ko je potrebno narediti več posnetkov ali dalj časa spremljati pacienta na EKG-ju. Sama preiskava je neboleča in hitra. Največja neprijetnost, ki jo lahko pričakujete, je hladen občutek na koži ob stiku s kontaktnim gelom.

Avdiometrija (ADG) je preiskava sluha z avdiometrom, tj. napravo, ki proizvaja tone različnih frekvenc in jakosti (glasnosti).

Je najpogostejša subjektivna preiskovalna metoda za ugotavljanje stanja sluha. Pri tej preiskavi določimo spodnjo mejo slišnosti za vsak ton posebej.

Izmerjene vrednosti vnesemo v obrazec, ki mu pravimo avdiogram. Tonski avdiogram nam torej na grafičen način prikaže odvisnost občutljivosti ušesa od frekvence in s tem (če so vrednosti pozitivne) tudi obseg izgube sluha v primeru okvare sluha ali naglušnosti.

Priprave pacienta na preiskavo:
Potrebna je popolna skoncentriranost in sodelovanje.

KAKO PREISKAVA POTEKA

Preiskava ne zahteva nobenih posebnih predpriprav. Preiskava se izvaja s pomočjo slušalk v zvočno izolirani tihi komori. Na tak način se poskušajo čimbolj odstraniti moteči dejavniki in hrup iz okolja, ki bi lahko ovirali natančnost preiskave. Po slušalkah boste slišali zvoke različnih frekvenc in glasnosti, ki jih proizvaja aparat.

Preiskava traja približno 5–10 minut. ADG ni nevarna, niti neprijetna, zahteva pa od pacienta določeno mero koncentracije in sodelovanja.

Bitermalni frekvenčni vestibulogram je preiskava vzdraženosti aparata za ravnotežje notranjega ušesa. BFV je diagnostična preiskava, s katero ugotavljamo vzroke motenj ravnotežja. Pri preiskavi ocenjujemo reakcije, ki jih izzovemo z draženjem enega ali drugega labirinta, tj. dela notranjega ušesa, ki je odgovoren za ravnotežje.

KAKO PREISKAVA POTEKA

Posebne priprave pred preiskavo niso potrebne. Pred preiskavo odsvetujemo le uživanje težkih obrokov hrane, svetujemo izogibanje alkoholu, kofeinu, zdravilom proti alergiji in pomirjevalom vsaj 24 ur pred preiskavo. Če sluhovod ni popolnoma čist (cerumenski čep), moramo ušesa pred preiskavo tudi izprati.

Med preiskavo boste ležali na preiskovalni mizi na hrbtu. Po tanki cevki vam bomo v uho dovajali zrak, s katerim dražimo organ za ravnotežje. Najprej vam bomo v eno uho dovajali zrak, ki ima 30 ⁰C, po 10 minutah pa bomo postopek ponovili na drugem ušesu. Po krajšem presledku bomo enak postopek ponovili še enkrat, vendar z zrakom, ki ima temperaturo 44 ⁰C. Medicinska sestra bo po vsakem dovajanju zraka v uho ocenjevala gibanje vaših očesnih zrkel, ki se normalno pojavi ob toplotnem draženju ušes.

Preiskava traja približno 30 minut, po opravljeni preiskavi pa boste še nekaj minut ležali na preiskovalni mizi, da se ravnotežje povsem umiri. Nekateri občutijo dovajanje toplega in hladnega zraka kot neprijetnost. Med izvajanjem testa lahko občutite prehodno tudi hujšo vrtoglavico, izjemoma slabost in siljenje na bruhanje.

Opravimo:

 • testiranje ostrine vida na daljavo (6 metrov)
 • testiranje ostrine vida na bližino (33–40–55–68–80 … cm)
 • testiranje globinskega vida
 • testiranje barvnega vida
 • niktometrijo (preiskava ostrine v mraku z osvetlitvijo in brez)
 • perimetrijo (preiskava vidnega polja)

Spirometrija je preiskava, pri kateri izmerimo volumen in hitrost izdihanega zraka. Na osnovi teh meritev lahko sklepamo na različne ovire dihanja, na primer zožitev dihalnih poti, ovirano širjenje prsnega koša pri dihanju itd. Glavni namen spirometrije je zgodnje odkrivanje bolezenskega dogajanja v dihalnih poteh. Spirometer, tj. aparat za testiranje pljučne funkcije, lahko bolezen odkrije, še preden bolnik sam začuti kakršno koli težavo ali oviro pri dihanju.

KAKO PREISKAVA POTEKA

Sama spirometrija je neboleča in ne povzroča nobenih posledic. Včasih se med preiskavo ali po njej zaradi forsiranega dihanja pojavi kratek, dražeč kašelj. Preiskava traja nekaj minut. Po meritvi teže in višine pacienta izvedemo spirometrijo, ki od pacienta zahteva, da ob maksimalno globokem vdihu izdahne sapo v ustnik spirometra na najhitrejši možen način. Postopek ponovimo najmanj trikrat in največ osemkrat. Spirometer izmeri količino (volumen) vpihanega zraka v določenih časih izdiha. Aparat na papir nariše krivulje vašega izdiha, ki omogočajo oceno vaše pljučne funkcije (celotne prostornine pljuč, t.i. vitalne kapacitete, hitrosti izdihanega zraka in morebitno oviranost – na primer zožitev dihalnih poti pri astmi, kronični kadilski bronhitis itd). Izvid preiskave vedno oceni in razloži zdravnik.

Obremenitveno testiranje (cikloergometrija) je ena najpomembnejših preiskav v kardiologiji. Preiskava je zelo razširjena, preizkušena, varna, lahko dostopna in izvedljiva. Obremenitveno testiranje je test za oceno funkcionalne telesne zmogljivosti, porabe kisika v srčni mišici in njene prekrvavitve. Pomaga nam pri razpoznavanju prisotnosti koronarne bolezni ter pri odločitvah o morebitni nadaljnji obravnavi preiskovancev. Rezultati obremenitvenega testiranja nam služijo kot osnova za načrtovanje terapije in telesne aktivnosti, pomagajo nam pri zdravljenju bolnikov z ishemično boleznijo srca in pri bolnikih z srčnim popuščanjem. Test uporabljamo tudi pri bolnikih z motnjami srčnega ritma, pri nekaterih bolnikih z boleznimi srčnih zaklopk in nenazadnje tudi za določanje telesne zmogljivosti zdravih oseb (na primer športniki, gasilci itd.). Obremenitveno testiranje se lahko izvaja na sobnem kolesu, tekoči preprogi ali ročnem ergometru. Pri izboru vrste obremenitve je potrebno upoštevati celotno zdravstveno stanje preiskovanca (zmožnost vožnje kolesa, hoje po tekoči preprogi). Pomembno je, da s preiskavo dobimo optimalne rezultate. Z obremenitvenim testiranjem organizem prisilimo v stanje večje fizične aktivnosti ter opazujemo in merimo različne pokazatelje (krvni tlak, EKG, pulz, analiziramo izdihani zrak), ki nam služijo za ocenjevanje delovanja srca in pljuč ter s tem ugotavljanje morebitnih bolezenskih sprememb na teh organih. Najpogosteje se uporablja obremenitveno testiranje na sobnem kolesu, ki ga zvajamo tudi v naši ambulanti.

KAKO PREISKAVA POTEKA

Vsakega pacienta pred obremenitvenim testiranjem seznanimo s potekom preiskave. Na dan preiskave pacient vzame predpisana zdravila po navodilu zdravnika, poje manjši obrok hrane (2 do 3 ure pred obremenitvijo) in naj ne kadi 2 do 3 ure pred obremenitvijo. Pred izvedbo preiskave je potrebna usmerjena anamneza in pregled, ki izključi omejujoče vzroke za izvedbo preiskave.

Za optimalno izvedbo preiskave je pomembno, da pacient zna voziti kolo in pozna pomen in potek preiskave. Na kolesu mu nastavimo primerno višino sedeža in krmila ter ga poučimo, kako naj vozi kolo. Pacient naj bo med testom primerno obut in oblečen (udobno obuvalo, ki ne drsi in udobne hlače, prsni koš je razgaljen zaradi spremljanja EKG–krivulje).

Pacientu na prsni koš namestimo elektrode za snemanje 12–kanalnega EKG–ja, na nadlaht pa merilec krvnega tlaka, da lahko med obremenitvijo spremljamo krvni tlak. Pred začetkom obremenitve preiskovancu posnamemo EKG in izmerimo krvni tlak v mirovanju (po naročilu zdravnika pa tudi ob hitrem dihanju in globokem vdihu).

Običajno se preiskava začne z začetnim postopnim stopenjskim dve-triminutnim ogrevanjem. Preiskovanca nato postopoma obremenjujemo tako dolgo, dokler obremenitev zmore. Če med obremenitvijo nastopijo spremembe, ki pomenijo, da obremenitev ni več varna, jo predčasno prekinemo.

Med obremenitvijo spremljamo EKG in merimo krvni tlak. Po končani obremenitvi pacienta še nekaj minut opazujemo na kolesu (pacientove simptome, videz, elektrokardiografski posnetek, srčno frekvenco in krvni tlak). Obremenitveno testiranje traja približno 15–20 minut, sledi še krajše obdobje ohlajanja, s katerim zmanjšamo tveganje za nenaden prekomeren padec krvnega tlaka in pojav nevarnih motenj srčnega ritma. Po opravljeni preiskavi mora pacient v čakalnici počakati še vsaj še pol ure. V primeru, da v tem času nima težav in med obremenitvijo niso nastopile spremembe, ki zahtevajo takojšnje nadaljnje ukrepanje, lahko zapusti našo ambulanto.

KAJ POTREBUJETE ZA PREGLED

Za preiskavo zmogljivosti srčnožilnega sistema (cikloergometrijo), prosimo, prinesite s seboj:

 • športno obleko in obutev (primerno za kolesarjenje), brisačo, tekočino za rehidracijo (voda, izotonični napitki ipd.),
 • medicinske izvide (ali kopije izvidov) dosedanjega zdravljenja srčnožilnih bolezni ali bolezni dihalnih poti, izvide eventuelnih predhodnih obremenitvenih preiskav,
 • zdravstveni karton ali izpisek iz zdravstvenega kartona (dobite ga pri vašem osebnem zdravniku),
 • zdravila, ki so vam predpisana.

Merjenje telesne mase, telesne višine, izračun indeksa telesne mase in stanja prehranjenosti

Z anamnezo zbiramo točno določene podatke o pacientu. S pomočjo anamneze lahko, zdravnik ugotovi kakšne težave ima oziroma jih je imel pacient. Anamneza je sestavljena iz delovne, osebne, družinske in socialne anamneze. S spraševanjem točno določenih vprašanj želimo pridobiti zlasti naslednje podatke:

 • ime, priimek, starost in poklic
 • kje in koliko časa je bil pacient zaposlen
 • morebitne zdravstvene težave v družini (rak, sladkorna bolezen, tuberkuloza itd.)
 • prebolele bolezni (ošpice, norice ali vodene koze, meningitis, borelija, pljučnica itd.)
 • pacientovo zdravstveno stanje v preteklosti (poškodbe, operacije, hospitalizacije, stopnja invalidnosti)
 • socialni status in življenjske razmere, dejavnosti, zloraba mamil (vključno s tobakom in alkoholom)
 • zdravila, ki jih pacient jemlje
 • alergije
 • biometrične meritve (telesna masa, telesna višina, izračun indeksa telesne mase in stanja prehranjenosti)

Preiskava vidnega polja.

Preiskava ostrine vida v mraku.

© HOLMED d.o.o. Vse pravice pridržane. Izdelava spletne strani: ARM DESIGN | Fotografa: Katja Bidovec in Arne Hodalič