PRAVILNIK O UKREPIH ZA PREPREČEVANJE OZ. ZMANJAŠANJE TVEGANJA OKUŽBE IN ŠIRJENJA OKUŽBE Z NALEZLJIVO BOLEZNIJO (VIRUSOM COVID- 19)

 1. člen

Vse paciente seznanjamo z internim Pravilnikom o ukrepih za preprečevanje oz. zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom COVID-19, ki je sprejet na podlagi ukrepov Vlade RS za zajezitev širjenja okužb z virusom COVID-19. 

 1. člen

S tem pravilnikom se z namenom preprečevanja oz. zmanjšanja tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom COVID-19 določa obveznost izpolnjevanja PCT pogoja, obveznost uporabe zaščitne maske pri gibanju in zadrževanju v prostorih podjetja Holmed d.o.o., obvezno razkuževanje rok, medsebojna razdalja, prezračevanje zaprtih prostorov ter priporočilo, da osebe z znaki respiratornega obolenja ostanejo doma.

 1. člen

V prostorih Holmed d.o.o. so lahko samo osebe, ki izpolnjujejo enega izmed pogojev PCT:

 • Potrdilo o prebolelosti,
 • Potrdilo o cepljenju,
 • Potrdilo o testiranju (veljavnost HAG 48 ur oz. PCR 72 ur od odvzema brisa).

Pogoj PCT ne velja za osebe, ki še niso dopolnile 12 let.

 1. člen

Izpolnjevanje pogoja PCT se preveri ob vstopu v prostore Holmed d.o.o. Ob vstopu je potrebno predložiti izpolnjeno izjavo o izpolnjevanju pogojev PCT, ki jo stranke prejmejo ob naročilu na zdravstveni pregled. 

 1. člen

V kolikor stranke ne izpolnjujejo PCT pogoja, je možno testiranje v ambulanti Holmeda d.o.o. s HAG testom, po veljavnem ceniku. V tem primeru stranke ne vstopijo v ambulantne prostore, temveč morajo počakati zdravstveno osebje pred vhodom.

 1. člen

Uporaba zaščitne maske je obvezna pri gibanju in zadrževanju v prostorih podjetja Holmed d.o.o. Zaščitna maska je obvezna ves čas pregleda. 

 1. člen

Pacienti morajo paziti, da je zaščitna maska pravilno nameščena. Pravilno nameščena maska mora pokrivati usta, nos in brado. V prostorih Holmed d.o.o. je nameščen letak za pravilno namestitev zaščitne maske za enkratno uporabo, ki je predpisana s strani Vlade RS.

 1. člen

Ob vstopu v prostore podjetja Holmed d.o.o. je obvezno razkuževanje rok z razkužilom, ki je registrirano za ta namen in uvrščeno v Register biocidnih proizvodov, ki ga vodi in na svoji strani objavlja Urad Republike Slovenije za kemikalije. Razkužila zagotavlja Holmed d.o.o. pri vhodu v prostore podjetja. Razkužila so nameščena tudi znotraj posameznih prostorov podjetja.

 1. člen

Paciente naprošamo, da prihajajo na pregled zdravi. 

V primeru, da imate prisotne znake okužbe dihal (kašljanje, oteženo dihanje, ipd.), povišano telesno temperaturo, druge simptome ali znake nalezljive bolezni COVID-19, pozitivno epidemiološko anamnezo ali ste bili v stiku z obolelo osebo, ne prihajajte na pregled, temveč se prenaročite ter poskrbite zase v skladu z navodili NIJZ. Zaradi izvajanja preventivnih ukrepov za preprečevanje oz. zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom COVID-19 z namenom zagotavljanja zdravja vseh zaposlenih, pacientov in obiskovalcev si pridružujemo pravico zavrniti osebe, ki pridejo na zdravstveni pregled in kažejo znake nalezljive bolezni COVID-19 ali imajo pozitivno epidemiološko anamnezo.

 1. člen

Ta Pravilnik velja od 6.9.2021 dalje in je objavljen na spletni strani Holmed d.o.o. in na vidnem mestu v prostorih Holmed d.o.o.   

Varujmo svoje zdravje in zdravje drugih. Hvaležni vam bomo tako zaposleni kot drugi obiskovalci naše ustanove.

Ostanimo zdravi!

Holmed d.o.o., 

Igor Nikolić, direktor